Xu Yingqing
China

Lu Xiaobo
China

Pradyumna Vyas
India

Eisuke Tachikawa
Japan

Mathilde Bretillot
France

Wu Jingshen
HongKong

Soonin Lee
SouthKorea

Frank Zebner
Germany

David Grossman
Israel

Tong Jin Kim
UnitedStates

Younghye Lee
SouthKorea

Carl Liu
China

Tong Huiming
China

Yunhe Pan
China

He Renke
China

Sertac Ersayin
Turkey

Ralph Wiegmann
Germany

Jiao Long
UnitedStates

Marten Claesson
Sweden

Freddie Yuan
Taiwan

Michael Young
UK

Liu De
China

Jun Hu
China

Jin Changbao
China

Li Fenglang
China

Hideichi Misono
Japan

Christian Schwamkrug
Austria

Xu Ping
China

Qin Jinyan
China

Davide Conti
Italy

Dudy Wiyancoko
Indonesia

Yu Suihuai
China

Kuan Chengneng
Taiwan

Steven Ma
Canada

Shinji Watanabe
Japan

Zeng Hui
China

Zhao Yang
China

Ji Tie
China

Zhou Hongshi
China

John Mathers
UK

Martin Foessleitner
Austria

Francesco Paolo Zurlo
Italy

Wang Yun
China

Hang Jian
China

Song Jianming
China

Josh Owen
UnitedStates

Xiangyang Xin
China

Mark Breitenberg
UnitedStates

Yang Dongjiang
China

Ko Robin
Japan

Liang Shanying
HongKong

Luo Shijian
China

Bernat Costa
Spain

Maki Hirakawa
Japan

Chien-Kuo Lee
Taiwan

Gu Bin
China

Pan Younghwan
SouthKorea


Italy

Kuo Jieh-Cheng
Taiwan

Chung Do Sung
SouthKorea

Rudolf Lückmann
Germany

Akiyo Takada
Japan

Pradyumna Vyas
India

Lan Cuiqin
China

Shiro Aoki
Japan

Duan Weibin
China

Hans Maier-Aichen
Germany

Benjamin Loyauté
France

Younghye Lee
SouthKorea

Kari Korkman
Finland

Lee Kun-pyo
SouthKorea

Zhao Jian
China

Luca Fois
Italy

Yrjo Sotamaa
Finland

Thomas D. Meier
Switzerland

Chen Dongliang
China

Piers Roberts

Cai Jun
China

George Teodorescu
Germany

Julia CHIU
Japan

Xin Xiangyang
China

Peter Litzlbauer
Austria

Kazuo Tanaka
Japan

Craig M. Vogel
UnitedStates

Gilda Bojardi
Italy

Egon Chemaitis
Germany

Liu Ning
China

He Xiaoyou
China

Liu Xiaokang
HongKong

Chantal Hamaide
France

Bi Xuefeng
China

Martin Foessleitner
Austria

Mitchell M. Tseng
UnitedStates

Mugendi M’ Rithaa
Kenya

Herman Tandberg

Ying Fangtian
China

Chen Chun
China

Lorraine Justice
UnitedStates

Makoto Watanabe
Japan

Terence Kavanagh

Jukka. Savolainen
Finland

Mathis Heller
Germany

David William Grossman

Soon-In Lee
SouthKorea

Liu Guanzhong
China

Gordon Bruce
UnitedStates

Brandon Gien
Australien
Copyright © 2019 Design Intellgence Award. All rights reserved